ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ 8/10/2019

Για τη λήψη των επισυναπτόμενων, παρακαλώ να πατήσετε τους συνδέσμους που ακολουθούν:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

Για τη λήψη του επισυναπτόμενου, παρακαλώ να πατήσετε τον σύνδεσμο που ακολουθεί:

Επισυναπτόμενα:
Λήψη του αρχείου (ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ.docx)Ενημερωτική Συνάντηση Γονέων[ ]13 kB

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΕΓΓΡΑΦΕΣ

21o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

A N A K O I N Ω Σ Η

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τις Υ.Α. ΓΔ4/10645/22-01-2018 και ΓΔ4/79942/31-05-2019 για την ολοκλήρωση της εγγραφής των μαθητών της Α τάξης και την επανεγγραφή των μαθητών της Β & Γ τάξης, οι γονείς και κηδεμόνες οφείλουν να καταθέσουν στη διεύθυνση του σχολείου Υπεύθυνη Δήλωση με ζητούμενα στοιχεία. Επιπλέον, οι γονείς και κηδεμόνες της Α τάξης οφείλουν να καταθέσουν και φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής/-τρια. Στην περίπτωση κοινής άσκησης της επιμέλειας από διαζευγμένους γονείς θα πρέπει να κατατεθούν και οι δύο υπεύθυνες δηλώσεις και τα λοιπά στοιχεία αμφότερων των γονέων. Τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται καθημερινά στη γραμματεία του σχολείου μέχρι και την Τετάρτη 11-9-2019.

Από τη Διεύθυνση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για τη λήψη των επισυναπτόμενων, παρακαλώ να πατήσετε τους συνδέσμους που ακολουθούν:

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

21ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ανακοινώνεται ότι η τελική επίδοση προόδου των μαθητών σχολικού έτους 2018-2019 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19-6-2019 και ώρα 12:00

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΒΟΖΑΪΤΗΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ