ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για τη λήψη των επισυναπτόμενων, παρακαλώ να πατήσετε τους συνδέσμους που ακολουθούν:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΕΓΓΡΑΦΕΣ

21o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

A N A K O I N Ω Σ Η

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τις Υ.Α. ΓΔ4/10645/22-01-2018 και ΓΔ4/79942/31-05-2019 για την ολοκλήρωση της εγγραφής των μαθητών της Α τάξης και την επανεγγραφή των μαθητών της Β & Γ τάξης, οι γονείς και κηδεμόνες οφείλουν να καταθέσουν στη διεύθυνση του σχολείου Υπεύθυνη Δήλωση με ζητούμενα στοιχεία. Επιπλέον, οι γονείς και κηδεμόνες της Α τάξης οφείλουν να καταθέσουν και φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής/-τρια. Στην περίπτωση κοινής άσκησης της επιμέλειας από διαζευγμένους γονείς θα πρέπει να κατατεθούν και οι δύο υπεύθυνες δηλώσεις και τα λοιπά στοιχεία αμφότερων των γονέων. Τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται καθημερινά στη γραμματεία του σχολείου μέχρι και την Τετάρτη 11-9-2019.

Από τη Διεύθυνση

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ανακοινώνεται ότι η παρουσίαση των πολιτιστικών δράσεων του σχολείου μας σχολικού έτους 2018-2019 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19-6-2019 και ώρα 19:30 μμ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Η παρουσία σας θα τιμήσει την προσπάθειά μας.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΒΟΖΑΪΤΗΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

21ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ανακοινώνεται ότι η τελική επίδοση προόδου των μαθητών σχολικού έτους 2018-2019 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19-6-2019 και ώρα 12:00

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΒΟΖΑΪΤΗΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι η παράδοση της βαθμολογίας του Β΄ Τετραμήνου στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, θα γίνει την Πέμπτη 30 Μαΐου 2019 από τις 11.00-13.00 στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του σχολείου.

Ο Διευθυντής

Βοζαΐτης Ν. Γεώργιος