ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 9/11/2017

Λόγω απουσίας της Κα Γαλανού ενημερώνουμε ότι τα τμήματα Β4 και Γ1 θα προσέλθουν τη δεύτερη διδακτική ώρα και τα τμήματα Α1 και Α2 σχολάνε την έκτη διδακτική ώρα