ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 6/11/2017

Λόγω απουσίας της Κας Τσατσούρη, ισχύουν οι ακόλουθες αλλαγές στο πρόγραμμα του σχολείου για τη ΔΕΥΤΕΡΑ 6/11/2017

- Το τμήμα Α3 προσέρχεται την τρίτη διδακτική ώρα

- Τα τμήματα Γ1 και Γ3 προσέρχονται τη δεύτερη διδακτική ώρα (εξαιρούνται οι μαθητές του τμήματος ένταξης)

- Το τμήμα Γ2 σχολάει την πέμπτη διδακτική ώρα (εξαιρούνται οι μαθητές του τμήματος ένταξης)