Ενισχυτική Διδασκαλία 2016-2017

Ενημέρωση για τη Λειτουργία του Προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχ. έτος 2016-2017.

 

Για τη λήψη των επισυναπτόμενων, παρακαλώ να πατήσετε τους συνδέσμους που ακολουθούν: